Demokratický vývoj v Gambii je zásadní pro omezení migračních toků do Evropy

Demokratický vývoj v Gambii je zásadní pro omezení migračních toků do Evropy

Demokratické volby jsou pro další vývoj Gambie klíčové. Nová vláda a parlament totiž musí od základů změnit řadu zákonů a ekonomicky oživit zemi. Zástupci Pozorovací mise Evropské unie (EU EOM) vedené europoslancem Miroslavem Pochem proto dnes v Gambii představili tzv. Finální zprávu hodnotící průběh voleb, uskutečněných v dubnu tohoto roku. Ve zprávě navrhli 31 doporučení pro Nezávislou volební komisi, díky kterým lze průběh příštích voleb vylepšit a zajistit tak dodržení základních práv a svobod.

Další demokratický vývoj je zásadní pro nastartování ekonomického oživení země. Neméně důležitý je ale také pro Evropu. Jen díky němu se totiž Gambie může zbavit nálepky jedné z hlavních zemí, odkud do Evropy proudí ekonomičtí migranti. “Jedině tehdy, pokud vláda nabídne svým obyvatelům smysluplnou budoucnost, se migrace do Evropy omezí. Proto Evropská unie mj. podporuje projekty, které napomohou ekonomickému stimulu země a návratu ekonomických migrantů,” uvedl vedoucí pozorovatel mise a europoslanec Miroslav Poche. Důležitý je přitom rozvoj zemědělství a z demografického hlediska zacílení především na mladé lidi (v Gambii žije přes 60 % obyvatel do 25 let).

Ve Finální zprávě se zástupci mise shodli, že uskutečněné volby byly rozhodujícím krokem pro demokratický přerod země. Volbám předcházela pokojná kampaň a také samotný volební den byl klidný. Naopak vyhodnocování výsledků nebylo v některých ohledech plně transparentní. Stejně tak nezávislost veřejných médií má ještě co dohánět. Po volbách se navíc následně objevily protesty proti prezidentské kampani, ve výsledku však nikdo oficiální stížnosti nepodal.

Mise pozorovatelů Evropské unie se zúčastnila prvních nezávislých voleb v Gambii v dubnu 2017 na pozvání Nezávislé volební komise. Volby tak v inkriminovaný den v rámci EOM na různých místech země pozorovalo a hodnotilo 50 pozorovatelů ze zemí EU, Norska a Švýcarska.

Oblasti, kterých se týkají nejzásadnější doporučení Finální zprávy mise pozorovatelů:
1. Právní rámec
2. Administrativa voleb a výsledky voleb
3. Registrace voličů a vzdělávání občanů
4. Financování kampaně
5. Media a jejich nezávislost
6. Účast žen
7. Stížnosti a podávání protestů

Finální report mise: https://eeas.europa.eu/election-observation-missions/eom-gambia-2017/33106/chief-observer-presents-final-report-extensive-legal-reform-and-continued-civic-education-will_en